Lyhytterapia

RATKAISUKESKEINEN
LYHYTTERAPIA JA PARITERAPIA

MIKÄÄN ONGELMA TAI HÄIRITSEVÄ TUNTEMUS EI OLE "LIIAN PIENI TAI MITÄTÖN"

Kukaan meistä kulje elämää läpi ottamatta välillä iskua sisimpäänsä. Lyhytterapiaan tuloa ajatellen riittää. että koet jonkin asia olevan sinulle pulmallinen ja sinulla on halua ymmärtää sitä, tai etsiä ratkaisuja ja voimavaroja. On tehokkaampaa puuttua ongelmiin matalalla kynnyksellä varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä ongelmia ajoissa, kuin antaa kasvaa isommaksi vyyhdiksi. 

Lyhytterapia voi olla myös hyödyllinen tapa tarkastella omaa ajattelua, sekä ymmärtää itseään ja ympäristöään paremmin. Lyhytterapian avulla voi myös ylläpitää mielen hyvinvointia. Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on hyvin käytännönläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia haasteita.

Terapeuttina ja valmentajana olen empaattinen, läsnäoleva ja lämminhenkinen ja kohtaan asiakkaani yksilöllisesti juuri sellaisina kuin he ovat, arvottamatta ja arvostelematta. 

Akuuteissa ja voimakkaissa mielenterveysongelmissa, sekä sairauksien hoidossa on aina syytä ja suositeltavaa kääntyä lääkärin ja terveysaseman puoleen. Mikäli olet epävarma tilanteestasi, voit aina ottaa rohkeasti yhteyttä myös omaan terveysasemaasi ja keskustella tilanteestasi, lue lisää tästä.

Hinnat ja ajanvaraustiedot löydät täältä

Tapaamisen voit varata lähitapaamisena, etänä tai chat-vastaanottona.

Lyhytterapia sopii kaikille, jotka haluavat voida hyvin ja pitää hyvää huolta arkisesta hyvinvoinnistaan, sekä jaksamisestaan ja ihmissuhteistaan

Lyhytterapiasta voi saada apua esimerkiksi:

  • Elämänkriiseihin ja elämän muutoksiin
  • Tunnetyöskentelyyn ja elämäntaitoihin
  • Voimavarojen löytämiseen ja uupumukseen
  • Ihmisenä kasvuun ja itseymmärrykseen
  • Pari- ja ihmissuhdehaasteisiin
  • Erosta selviämiseen
  • Alakuloisuuteen, stressiin tai ahdistukseen
  • Yksinäisyyteen
  • Jännitykseen
  • Työelämän haasteisiin

Lyhytterapian pituus määrittyy asiakkaan oman tarpeen ja toiveen mukaan. Lyhytterapialla tarkoitetaan yleensä noin 1-20 kerran mittaista tapaamisten jaksoa. Jo yhdestä käyntikerrasta voi olla apua ja hyötyä.

Usein tehokkainta on kuitenkin käydä vähintään muutaman käynnin verran yhtäjaksoisesti. Lyhytterapiassa voi myös käydä jaksottain aina silloin, kun kokee tarpeelliseksi saada ulkopuolista keskusteluapua.

Vastaanottoni on LGBTQ+ -ystävällinen.  

Lyhytterapia tuo apua monenlaisiin arkisiin huoliin ja ongelmiin

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on tulevaisuusorientoitunut lähestymistapa, jonka keskeinen tavoite on herättää toivoa.

Hyvinvoiva mieli on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, valmennuksellista ja luottamuksellista tulevaisuuteen katsovaa keskusteluapua,
sekä keskusteluapua hyvinvointisi tueksi, oman elämänpolkusi varrelle. Lyhytterapia sopii kaikille, jotka haluavat voida hyvin ja pitää hyvää huolta hyvinvoinnistaan, sekä jaksamisestaan.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea. 

Lyhytterapia on erinomainen tapa löytää uutta suuntaa, tai ymmärtää nykyistä tilannetta. Se on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka
kokevat tarvitsevansa ulkopuolista keskusteluapua.

Lyhytterapia on myös hyödyllinen tapa kehittää omaa ajattelua ja suhtautumistapoja. 

Mä koin ratkaisukeskeisen terapian älyttömän hyväksi. Se oli juuri sellainen kuin halusin, että mitään painetta ei ole oikeastaan mihinkään, vaan saa tulla milloin haluaa, ja keskustella niistä asioista, mitkä ovat mielen päällä sinä hetkenä elämässä. Metodit olivat kivoja, ja niistä lähti erilaiset kehittävät keskustelut aina hienosti. Erityisesti pidin circle metodista. Toivoisin että tämä terapiamuoto kasvaisi Suomessa ja ihmiset uskaltaisivat mennä puhumaan ilman sitä "sairas" leimaa.

Asiakaspalaute julkaistu asiakkaan luvalla