TAUSTA JA KOULUTUS

Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja reteaming-valmentajaksi Lyhytterapiainstituutista, koulutukseni sisältää myös psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot.

 

Lyhytterapiainstituutti on kansainvälisesti arvostettu ratkaisukeskeisen terapian ja valmennuksen koulutusyhteisö. Instituutti on myös yksi kansainvälisen laadunvalvontayhdistyksen, International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes (IASTI), perustajajäsenistä.

Lisäksi olen lisäkouluttautunut, pari-ja ihmissuhdetaitojen,
elämänhallinnan- ja tunnetaitojen sekä psyykkisen valmennuksen ja positiivisen psykologian parissa. 

Olen myös vuosia harjoittanut meditaatiota ja mindflunesia, sekä tutustunut keinoihin vaikuttaa omaan hermostoon ja palautumiseen.

. Olen aikaisemmin opiskellut Laurea Ammattikorkeakoulussa, sekä Jyväskylän yliopistossa. Olen lisäksi koulutukseltani myös konservatoriosta valmistunut muusikko.

"Kaikki ihmiset ovat unelmiensa arvoisia!"

Copy of IMG_0322-60.jpg

LISÄKOULUTUKSET JA KURSSIT

 • Asahi terveysliikunta C-ohjaaja (Asahi Nordic)

 • Parisuhteen palikat menetelmäkoulutus pariterapiaan (Parisuhdekeskus Kataja) 

 • Psyykkisen valmennuksen perusteet (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu )

 • Fasilitointivalmennuksen menetelmäkoulutus (Grape People)

 • Vertaisryhmien ohjaaja -koulutus (Uniliitto ry)

 • Elämäntaitojen ohjaaja -koulutus (Nyyti ry)

 • Taitava tunnemieli / Tunnetaito-ohjaajan koulutus (Integrum)

 • Jännittäjäryhmän ohjaaja -koulutus (Turun Kesäyliopisto)

 • Tunnekartta -koulutus (Parisuhdekeskus Kataja)

 • Kasvatuspsykologia, Ihmisen vahvuuksien tukeminen, näkökulmia positiiviseen psykologiaan (Lapin yliopisto)

 • Huomaa ja valitse -taitopaja ammattilaisille, Hyväksymis- ja omistautumisterapia (Janne Meunier -koulutus) 

"Nopeasti muuttuvassa maailmassa on jatkuva kouluttautuminen tärkeää"

MUU KOKEMUS JA

LUOTTAMUSTOIMET

Olen ohjannut esiintymiskoulutuksia sekä pitänyt laulun ja äänenkäytön valmennuksia, joissa rohkaistutaan laulamaan ilman häpeää ja tutustutaan terveelliseen äänekäyttöön turvallisen kokemuksen kautta.

 

Olen myös toteuttanut musiikkiterapian projektin yhdessä autismisäätiön kanssa osana muusikon opintojani.

Toimin Suomen unettomat Ry:n varapuheenjohtajana, sekä Uniliitto Ry sisällöntuottajana ja vertaistoiminnan kehittäjänä.

"Kansalaistoiminta on merkityksellistä"

Copy of IMG_0359-71.jpg

MUUTA

Olen työskennellyt yli 10 vuotta yritystoiminnassa liiketoiminnan kehittämisen parissa, sekä organisaatio- ja tiimitoiminnan kehittämisessä lähellä ihmisiä. Erityisesti lähellä sydäntäni työelämässä ovat ovat modernit organisaatiot ja työyhteisöt, milleniaalijohtaminen, työhyvinvointi, sekä mentorointi ja itseohjautuvuus. 

Coachaamisesta ja fasilitoinnista, sekä muutos- ja kehitysprojektien vetämisestä minulla on useamman vuoden kokemus.