Pariterapia

RATKAISUKESKEINEN PARILYHYTTERAPIA

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa teille, kun tarvitsette tukea parisuhteenne hyvinvointiin ja ongelmatilanteiden selvittämiseen.

Parilyhyterapian lähtökohtana on parin omat toiveet ja ajatukset terapian tavoitteista. Tavallisin toive on saada parisuhde toimimaan paremmin ja selvittää ristiriitaisuudet. Tulon syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisitilanne parisuhteen vuorovaikutuksessa.

Pariterapiaan voit tulla yksin tai yhdessä kumpanisi/kumppaniesi kanssa. Ratkaisukeskeinen pariterapia on tavallisesti lyhytkestoista terapiaa, jossa keskitytään asiakkaiden voimavaroihin ja ratkaisujen etsimiseen.

.

Ratkaisukeskeinen parilyhytterapia sopii kaikille pareille, jotka etsivät toivottuja muutoksia ja haluavat rakentaa ymmärrystä suhteeseen