Esimerkkejä tilanteista, joissa on syytä kääntyä terveydenhuollon ja lääketieteellisen arvioinnin puoleen
(esimerkiksi oma terveyskeskuksen, lääkärin tai psykiatrin puoleen):

 • useita viikkoja kestänyt unettomuus tai yöllinen heräily, pitkittynyt unettomuus 

 • useita viikkoja kestänyt ruoka­ha­lut­tomuus, sekä muut ravitsemukselliset ongelmat

 • arki tuntuu erityisen raskaalta ja et kykene työntekoon tai opiskeluun

 • sinulla on fyysisiä oireita, joihin ei ole löytynyt lääke­tie­teel­listä syytä

 • alkoholin tai huumeiden käyttösi on viime aikoina lisään­tynyt, tai muut riippuvuudet pahentuneet (esimerkiksi peliriippuvuus)

 • voimakas ahdistuneisuus ja paniikkihäiriöt

 • jatkuva ja vaikea masentuneisuus

 • psykoosisairaudet ja traumaperäinen stressihäiriö, pakko-oireet 

 • tunne-elämän häiriöt ja epävakaa persoonallisuus, sekä persoonallisuushäiriöt 

 • Itsetuhoisuus ja itsemurha-ajatukset 

 • seksuaaliterveyden häiriöt 

 • perheväkivalta ja väkivaltainen käytös 

 • kehitykselliset häiriöt ja neuropsykiatriset ongelmat
   

Psykiatrin työn lähtö­kohtana on potilaan mielen­ter­veyden lääke­tie­teel­linen tutki­minen ja arviointi. Psykiatri voi tehdä potilaan tilasta diagnoosin ja määrätä lääkkeitä. Lääkäri tekee tarvit­taessa lausunnot ja lähetteet Kela-tuen hakemi­seksi pitem­mälle kuntou­tusp­sy­kiat­rialle, tai esimerkiksi kuntoutuspsykoterapiaan. Diagnoosin tekeminen on aina lääkärin asia.

Voit aina rohkeasti kääntyä terveysasemasi puoleen selvittääksesi terveydellistä tilannettasi ja pyytää arviointia hoidon tarpeesta.

 

Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä arvio hoidontarpeesta viimeistään kolmantena päivänä siitä, kun olet ottanut yhteyttä terveysasemaasi. Vain terveydenhuollon ammattilaisen tekemä hoidontarpeen arviointi perustuu lääketieteellisesti ja hammaslääketieteellisesti hyväksyttyihin kriteereihin.