Tietoa minusta

KOHTAAN IHMISET JUURI SELLAISENA KUIN HE OVAT, ARVOTTAMATTA JA ARVOSTELEMATTA

Olen valmistunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja reteaming-valmentajaksi Lyhytterapiainstituutista, koulutukseni sisältää myös psykoterapeuttisten valmiuksien opinnot.

Lyhytterapiainstituutti on kansainvälisesti arvostettu ratkaisukeskeisen terapian ja valmennuksen koulutusyhteisö. Instituutti on myös yksi kansainvälisen laadunvalvontayhdistyksen, International Alliance of Solution-Focused Teaching Institutes (IASTI), perustajajäsenistä.

Lisäksi olen lisäkouluttautunut, pari-ja ihmissuhdetaitojen, elämänhallinnan- ja tunnetaitojen sekä psyykkisen valmennuksen ja positiivisen psykologian parissa.
Olen myös vuosia harjoittanut meditaatiota ja mindflunessia, sekä tutustunut keinoihin vaikuttaa omaan hermostoon ja palautumiseen.

​Olen aikaisemmin opiskellut Laurea Ammattikorkeakoulussa, sekä Jyväskylän yliopistossa. Olen lisäksi koulutukseltani myös konservatoriosta valmistunut muusikko.

Motivoidun vahvasti ihmisistä ja ihmisten oman potentiaalin löytämisestä, sekä auttamisesta. 


TIE AUTTAJAKSI - Empaattinen Terapeutti ja valmentaja

Työhistoriani eri aloilla ja jatkuva opiskelu sekä kouluttautuminen antavat laajan perspektiivin elämän eri osa-alueisiin. Olen aina ollut auttaja ja halunnut luoda lisää hyvinvointia ympärilleni. Reppureissuni maailmalle toivat elämääni meditaation ja ovat vahvistaneet näkökulman vaihtamisen taitoa, avarakatseisuutta ja avointa mieltä.

Minua kiinnostavat hyvän ja onnellisen elämän elementit. Uskon, että hyvä elämä koostuu arvojen mukaisuudesta, sekä yksilön mahdollisuuksista päästä toteuttamaan itseään ja käyttämään omia vahvuuksiaan.

​Olen myös entinen SM- ja PM-tason kilpaurheilija. Urheilutaustani on johdatellut minua ymmärtämään ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena.

Olen ohjannut esiintymiskoulutuksia sekä pitänyt laulun ja äänenkäytön valmennuksia, joissa rohkaistutaan laulamaan ilman häpeää ja tutustutaan terveelliseen äänekäyttöön turvallisen kokemuksen kautta. Muusikon matkani on opettanut minulle paljon työkaluja esiintymisjännityksen, riittämättömyyden ja häpeän käsittelyyn  Olen myös toteuttanut musiikkiterapian projektin yhdessä autismisäätiön kanssa osana muusikon opintojani.

Toimin Suomen Unettomat Ry:n varapuheenjohtajana, sekä Uniliitto Ry sisällöntuottajana ja vertaistoiminnan kehittäjänä.

Filosofiaani kuuluu ajatus siitä, että onnellisessakin elämässä on myös takaiskuja ja ahdistusta, iloa ja surua, onnistumisia ja menestystä. Tärkeintä on se, miten suhtaudumme asioihin.

 Tunnen hyvin työelämän ongelmia, sekä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä ongelmia, sekä palautumista. Intohimoni on auttaa ihmisiä löytämään omia vahvuuksiaan, sekä potentiaaliaan ja löytää elämäänsä lisää merkityksellisyyttä niin vapaa-ajalla kuin työssä. 

Myös vaikeat elämänkokemukset kuuluvat onnelliseen elämään

Lisäkoulutukset ja kurssit

 • Asahi terveysliikunta C-ohjaaja (Asahi Nordic)

 • Parisuhteen palikat menetelmäkoulutus pariterapiaan (Parisuhdekeskus Kataja)

 • Psyykkisen valmennuksen perusteet (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu )

 • Fasilitointivalmennuksen menetelmäkoulutus (Grape People)

 • Vertaisryhmien ohjaaja -koulutus (Uniliitto ry)

 • Elämäntaitojen ohjaaja -koulutus (Nyyti ry)

 • Taitava tunnemieli / Tunnetaito-ohjaajan koulutus (Integrum)

 • Jännittäjäryhmän ohjaaja -koulutus (Turun Kesäyliopisto)

 • Tunnekartta -koulutus (Parisuhdekeskus Kataja)

 • Kasvatuspsykologia, Ihmisen vahvuuksien tukeminen, näkökulmia positiiviseen psykologiaan (Lapin yliopisto)

 • Huomaa ja valitse -taitopaja ammattilaisille, Hyväksymis- ja omistautumisterapia (Janne Meunier -koulutus)