Työelämälle

TYÖELÄMÄLLE

AUTAN 
ORGANISAATIOITA KEHITTYMÄÄN KOHTI PAREMPAA TYÖELÄMÄÄ

Olen työskennellyt yli 10 vuotta yritystoiminnassa liiketoiminnan kehittämisen parissa, sekä organisaatio- ja tiimitoiminnan kehittämisessä lähellä ihmisiä. Minulla on vahva monialaisesti sovellettava liiketoiminnan sekä organisaatiokulttuurin kehittämisen ymmärrys ja osaaminen.

Erityisesti lähellä sydäntäni työelämässä ovat ovat modernit organisaatiokulttuurit ja työyhteisöt, työn tulevaisuus, milleniaalijohtaminen, työhyvinvointi, sekä mentorointi.  Olen myös kokeilukulttuurin puolestapuhuja ja kannattaja. Kokeilukulttuurin avulla voidaan aidosti löytää uusia tapoja tehdä ja kehittää asioita. Kokeilukulttuurin avulla on mahdollista päästä eroon epäonnistumisen pelosta. 

Coachaamisesta ja fasilitoinnista, sekä muutos- ja kehitysprojektien vetämisestä minulla on useamman vuoden kokemus. Olen myös lisäkouluttaunut positiiivisen johtamisen ja postiivisen psykologian saralla.

Konsulttina toimiessani keskiössä ovat aina olleet ihmiset ja heidän työelämänsä helpottaminen, työtapojen kehittäminen  ja ihmisten kuunteleminen. Olen aina ollut innokkaasti etsimässä keinoja tehdä asioita paremmin ja auttaa ihmisiä ja organisaatioita voimaan paremmin.  

Olen myös vahvuuksiltani kehittäjä ja uudistaja, luovuus ja visionäärinen ajattelutapa ovat tekemisessäni läsnä.

Olen myös toiminut monenlaisissa tuottamiseen liittyvissä tehtävissä.  Olen tuottanut mm. Lauluntekijä klubia, kirjoittanut, tehnyt sisällöntuotantoa kuten sosiaalista mediaa ja tuottanut podcastia. 

Ratkaisukeskeinen coaching auttaa yksilöitä ja yhteisöjä kehittymään ja saavuttamaan tavoitteensa, sekä pitämään huolta hyvinvoinnista

PAREMPI TYÖELÄMÄ

Johtaminen, motivointi, työssä jaksaminen, edellytykset tehdä työtään  ja  hyvinvointi työssä ovat teemoina viitoittaneet työuraani. Niiden vaikutukset korreloivat suoraan tehokkuuteen, tuottavuuteen, asiakastyytyväisyyteen, sairauspoissaoloihin, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja heidän sitoutumiseensa. Kun työmme on meille merkityksellistä, olemme motivoituneita, innostuneita, yhteistyökykyisiä ja -haluisia ja se näkyy. On tärkeää, että työssä pääsee käyttämään vahvuuksiaan jakokemaan merkityksellisyyttä.  

Työhyvinvointia tulee myös johtaa. Työhyvinvointi ei ole vain työntekijöistä ja yksilöstä kiinni, vaan vastuu on myös johtamisessa.  Työhyvinvointi on monen asian summa ja jokaisen asia.  Nykyaikainen johtaminen onkin rooli, eikä titteli, hyvinvoinnin johtamiseen kuuluu oleellisena asiana organisaatiokulttuurin johtaminen. 

Työelämän palvelut

YRITYSTERAPIA JA
VALMENNUS

Valmennettavia autetaan löytämään ongelmaansa vastaava muutostoive. Toiveesta johdetaan realistisia tavoitteita ja autetaan valmennettavaa hyödyntämään voimavarojaan niiden saavuttamiseksi. Esteiden sijaan katse on tiiviisti paitsi muutostoiveissa ja voimavaroissa, myös poikkeuksissa ja ratkaisuideoissa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on hyvinvointia tukeva ja mielenterveyshaasteita ennalta ehkäisevää terapeuttista keskustelutukea.

Sopii hyvin organisaatioille, jotka haluavat tarjota työntekijöilleen yksilövalmennusta ja terapiaa, Ratkaisukeskeinen coaching auttaa yksilöitä kehittymään ja saavuttamaan tavoitteensa, sekä pitämään huolta hyvinvoinnistaan.

ORGANISAATIO-
KULTTUURIN KEHITYS
 
JA TYÖHYVINVOINTI

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja kiihtyvällä vauhdilla toimintaympäristö edellyttää organisaatioilta kykyä reagoida nopeasti ja ketterästi eteen tuleviin haasteisiin.  Teen projekteja kulttuurinmuutoksen, arvojen, työyhteisöjen ja tiimien sekä johtamisen kehittämisen parissa.

Maailman megatrendit, asiakkaiden käyttäytymisen muutos, sekä henkilöstön kasvavat odotukset haastavat johtajuutta sekä organisaatiokulttuureja uudistumaan ja kehittymään.

Työhyvinvointi ei ole vain yksilön tai organisaation vastuulla, vaan näiden kahden yhteissumma. On kaikkien etu, että organisaatiokulttuuri tukee niin yhteisöllistä kuin yksilöllistä hyvinvointia ja edellytyksiä tehdä töitä nykyaikaisiin työympäristöjen vaatimuksiin vastaten.

LUENNOT,TYÖPAJAT
KONSULTOINTI

Tarvitsetko työhyvinvointiin liittyvää luentoa? Luennot ovat yksittäisiä koulutustilaisuuksia, jotka tarjoavat  erilaisia näkökulmia ja tietoa aiheesta. Pidän myös työpajoja joissa aiheina voivat olla esimerkiksi esiintymisjännitys, tunnetaidot tai elämäntaidot, esihenkilöiden sparraus ratkaisukeskeiseen keskusteluun.

Luentojen aiheena voivat olla esimerkiksi: Työn imu ja merkityksellisyys, elämäntaidot, unettomuus ja unitaidot, ratkaisukeskeinen työyhteisö - Ongelmista tavotteiksi, esiintymisjännitys, itseohjautuvuus, kokeilukulttuuri

Luennot ja koulutukset voivat olla hyvinvointiluentoja tai koulutuksia muista asiakkaalle tärkeistä aiheista.