LYHYTTERAPIA JA 

VALMENNUS

Kaipaatko keskustelua hyvinvointisi tueksi?

Autan ihmisiä voimaan paremmin elämäntaitojen eri osa-alueilla, sekä voimaan hyvin työssään. Autan lytämään elämässä hyvinvointia ja onnellisuutta. 

 

Elämässä tapahtuu yllättäviä ja hämmentäviä asioita, joskus tarvitsemme ulkopuolisen apua ajatuksiemme ja tuntemuksiemme selvittämiseksi. Jos tarvitset henkilöä, jonka kanssa voisit pohtia tapahtumia, niin voit kääntyä puoleeni luottamuksella. 

Terapeuttina ja valmentajana olen empaattinen, aidosti läsnäoleva ja lämminhenkinen ja kohtaan asiakkaani yksilöllisesti juuri
sellaisina kuin he ovat. 

 

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on hyvin käytännönläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia haasteita.

 Akuuteissa ja voimakkaissa mielenterveysongelmissa, sekä sairauksien hoidossa on aina syytä  ja suositeltavaa kääntyä lääkärin ja terveysaseman puoleen. Mikäli olet epävarma tilanteestasi, voit aina ottaa rohkeasti yhteyttä 
oman terveysasemaasi ja keskustella tilanteestasi.

LUE LISÄÄ TÄÄLTÄ

"Mikään ongelma, häiritsevä tuntemus tai ajatus ei ole "liian pieni tai mitätön" lyhytterapiaan tuloa ajatellen"

Copy of IMG_0229-40.jpg

YKSILÖTERAPIA 

Hyvinvoiva mieli on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia.
Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa.

Lyhytterapiaan tuloa ajatellen riittää, että koet jonkin asia olevan sinulle pulmallinen ja sinulla on halua ymmärtää sitä, tai etsiä ratkaisuja ja voimavaroja.
On tehokkaampaa puuttua ongelmiin matalalla kynnyksellä varhaisessa vaiheessa ja ehkäistä ongelmia ajoissa, kuin antaa kasvaa isommaksi vyyhdiksi.

Lyhytterapia on erinomainen tapa löytää uutta suuntaa, tai ymmärtää nykyistä tilannetta. Se on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka 
kokevat tarvitsevansa ulkopuolista keskusteluapua. 
 

Lyhytterapia on myös hyödyllinen tapa kehittää itseään, sekä ymmärtää itseään ja ympäristöään paremmin.

 

Lyhytterapiasta voit saada apua esimerkiksi:

Elämänkriiseihin

Elämänmuutoksiin

Tunnetyöskentelyyn ja erilaisiin tuntemuksiin, sekä uskomuksiin 

Elämäntataitoihin

Voimavarojen löytämiseen

Itseymmärrykseen

Parisuhdeongelmiin

Alakuloisuuteen, stressiin, ahdistukseen

Yksinäisyyteen

 Uupumukseen (esim. Työ- ja opiskelu)

Lyhytterapian pituus määrittyy asiakkaan oman tarpeen ja toiveen mukaan.
Lyhytterapialla tarkoitetaan yleensä noin 1-20 kerran mittaista tapaamisten jaksoa. Jo yhdestä käyntikerrasta voi olla apua ja hyötyä.


Usein tehokkainta on kuitenkin käydä vähintään muutaman käynnin verran yhtäjaksoisesti. Lyhytterapiassa voi myös käydä jaksottain aina silloin, kun kokee tarpeelliseksi saada ulkopuolista keskusteluapua.
 

 

 

Hinnasto löytyy täältä

"Lyhytterapia sopii kaikille, jotka haluavat voida hyvin ja pitää hyvää huolta hyvinvoinnistaan, sekä jaksamisestaan."

VALMENNUS

Lyhytterapia on myös hyödyllinen valmentava tapa kehittää itseään. 

Lyhytterapia voi olla myös osa kasvupolkuasi ja itsesi kehittämistä, sekä mielen hyvinvointia ylläpitävää. 

 

Lyhytterapia on myös hyvä valmennuksellinen menetelmä elämän solmukohdista ja arkisista huolista selviämiseen, sekä halutun elämänmuutoksen rakentamiseen, sekä omien vahvuuksien löytämiseen. Lyhytterapia on myös erinomainen apu erilaisiin rentoutumis- ja elämänhallintataitoihin. Apua voit saada myös esimerkiksi esiintymisjännitykseen ja jännitystiloihin.

Muutosvalmennus ja elämän muutosten rakentaminen ovat erittäin lähellä sydäntäni. Tunnen hyvin työelämän ongelmia, sekä työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyviä ongelmia, sekä palautumista. Intohimoni on auttaa ihmisiä löytämään omia vahvuuksiaan, sekä potentiaaliaan ja löytää elämäänsä

lisää merkityksellisyyttä

"Valmennus sopii esimerkiksi halutun elämänmuutoksen rakentamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen"

Copy of IMG_0269-49.jpg
Turquoise Couch

PARITERAPIA

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa teille, kun tarvitsette tukea parisuhteenne hyvinvointiin ja ongelmatilanteiden selvittämiseen.

Parilyhyterapian lähtökohtana on parin omat toiveet ja ajatukset terapian tavoitteista. Tavallisin toive on saada parisuhde toimimaan paremmin ja selvittää ristiriitaisuudet.

Tulon syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisitilanne parisuhteen vuorovaikutuksessa. 

Pariterapiaan voit tulla yksin tai yhdessä kumpanisi/kumppaniesi kanssa.

"Ratkaisukeskeinen pariterapia on tavallisesti lyhytkestoista terapiaa, jossa keskitytään asiakkaiden voimavaroihin ja ratkaisujen etsimiseen."